Gezondheid - vaccinaties

MSD Animal Health Nederland
MSD Animal Health Nederland

Wij vinden het belangrijk dat onze hotelgasten in goede gezondheid komen logeren én ook weer naar huis gaan;  daarbij is het volledige vaccinatie-verleden  bepalend of uw kat voldoende beschermd is tegen de meest voorkomende en besmettelijke ziektes. In samenspraak met MSD Animal Health Nederland hebben we een vaccinatie-beleid samengesteld dat aansluit bij de hoge verzorgingseisen zoals u dat van Het Catshuys mag verwachten. 

Al onze hotelgasten moeten een geldige vaccinatie hebben tegen: 

- Niesziekte (Rhinotracheïtis virus (herpes) - Calicivirus)
- Kattenziekte (Panleucopenie - parvovirus)

Tevens verplicht voor kittens tot 1 jaar:
- Bb (Bordetella bronchiseptica - neusdruppelvaccin)

De Bb vaccinatie geeft een extra bescherming van de voorste luchtwegen en wordt sterk aanbevolen  maar is niet verplicht voor katten ouder dan 1 jaar.

Aanvullende voorwaarde voor verblijf in het zomer-seizoen (juli-augustus): 
De hoeveelheid anti-stoffen (en dus de bescherming) is het hoogst tussen 3 weken en 3 maanden ná de vaccinatie; daarom hebben wij op advies van MSD de volgende aanvullende voorwaarde gesteld: 
- is de laatste vaccinatie in het vorige jaar gegeven (bijvoorbeeld november of december), dan moet uw kat vóór het verblijf gevaccineerd worden. Ideaal is om 3 weken voor aanvang van het verblijf te laten vaccineren.  


Geldigheid vaccinaties

Ook al is uw kat binnen de afgelopen 10 maanden gevaccineerd, dan is dat nog geen bevestiging dat uw kat voldoende antistoffen heeft opgebouwd. De volledige vaccinatie-geschiedenis bepaalt of uw kat voldoende beschermd is, daarom zullen wij voorafgaand aan het verblijf van elke hotelgast een kopie van het vaccinatieboekje opvragen om te bepalen of hij/zij voldoet aan de vaccinatie-eisen van Het Catshuys. Indien nodig, geven wij u hierover aanvullend advies. 

Twijfelt u over de geldigheid van de vaccinatie's bij uw kat? Stuurt u dan gerust een kopie van het vaccinatieboekje toe zodat wij kunnen beoordelen of uw kat goed beschermd kan komen logeren in Het Catshuys.
 

Vaccinatie-check

Onderstaand schema geeft een indicatie welke vaccinaties nodig zijn in uw specifieke situatie. 

 

Mijn volwassen kat (ouder dan 1 jaar) wordt elk jaar gevaccineerd
De laatste vaccinatie tegen niesziekte (en kattenziekte) moet tenminste 3 weken vóór het verblijf gegeven zijn. De niesziekte-vaccinatie en mag bij het uitchecken niet ouder zijn dan 11 maanden, de vaccinatie tegen kattenziekte mag niet ouder zijn dan 2 of 3 jaar, afhankelijk van het merk vaccin.  

Als u kat in het verleden een booster-vaccinatie heeft gehad én daarna jaarlijks gevaccineerd is, dan heeft uw kat voldoende anti-stoffen opgebouwd. Wordt uw kat wel jaarlijks gevaccineerd maar heeft hij/zij in het verleden nooit een booster-vaccinatie gehad, dan is deze alsnog noodzakelijk om voldoende beschermd te zijn. Een boostervaccinatie is een cocktail van de nies- en kattenziekte die 2 x na elkaar gegeven wordt met een tussenpose van 3 weken. Bij een boostervaccinatie moet de laatste vaccinatie tenminste 3 weken voorafgaand aan het verblijf gegeven zijn. 
Vanwege het verhoogde risico is ook de Bb vaccinatie in het hoogseizoen verplicht. De vaccinatie tegen Bordetella bronchiseptica is een neusenting; het vaccin wordt rechtstreeks in de neus gedruppeld. Het is verstandig om deze vaccinatie zo lang mogelijk voorafgaand aan het verblijf te geven, echter nooit binnen 3 weken voorafgaand aan het verblijf. Wordt de bacterie ná 3 weken nog steeds uitgeniest, dan is deze dusdanig verzwakt dat het geen gevaar voor andere hotelgasten oplevert.
Mijn kat is nog geen jaar oud als hij/zij komt logeren
Uw kat is nog een kitten en waarschijnlijk heeft hij/zij op de leeftijd van 9 en 12 weken de zgn 'booster-vaccinatie' gehad. Zo niet, dan moet deze alsnog gegeven worden.

Een basis-vaccinatie voor kittens  bestaat uit 3 vaccinaties: 
1. een cocktail tegen nies- en kattenziekte op de leeftijd van 9 weken
2. een cocktail tegen nies- en kattenziekte op de leeftijd van 12 weken  
3. een cocktail tegen nies- en kattenziekte, ergens tussen de leeftijd van 6 maanden en 1 jaar.

Is uw kat tussen de 7 en 12 maanden tijdens zijn/haar verblijf in Het Catshuys, dan adviseren wij om 3 weken voorafgaand aan het verblijf de vervolg-vaccinatie te geven.

Tevens is de Bb vaccinatie verplicht voor kittens tot 1 jaar oud. Deze vaccinatie geeft al na 72 uur voldoende bescherming maar kan nog zeker 3-6 weken na de vaccinatie uitgeniest worden. Vanwege het besmettingsrisico voor andere hotelgasten moet deze vaccinatie dus ook minimaal 3 weken voorafgaand aan het verblijf gegeven zijn. Wordt de bacterie ná 3 weken nog steeds uitgeniest, dan is deze dusdanig verzwakt dat het geen gevaar voor andere hotelgasten oplevert. 
Mijn kat is de afgelopen jaren niet elk jaar gevaccineerd. 
Is uw kat niet jaarlijks gevaccineerd, dan hangt het van de leeftijd en totale vaccinatiegeschiedenis af of er nog voldoende antistoffen in het lichaam aanwezig zijn. Een kopie van het vaccinatieboekje kan meer duidelijkheid geven. Hoe sneller ik het boekje kan inzien, des te meer tijd is er om de juiste vaccinaties te geven. Let wel:  een vaccinatie moet tenminste 3 weken vóór het verblijf gegeven zijn (de 1e boostervaccinatie moet zelfs al ten minste 6 weken vooraf gegeven worden) en mag niet verlopen tijdens het verblijf in Het Catshuys. 
Vanwege het verhoogde risico is ook de  Bb vaccinatie in het hoogseizoen verplicht. De vaccinatie tegen Bordetella bronchiseptica is een neusenting; het vaccin wordt rechtstreeks in de neus gedruppeld. Het is verstandig om deze vaccinatie zo lang mogelijk voorafgaand aan het verblijf te geven, echter nooit binnen 3 weken voorafgaand aan het verblijf. Wordt de bacterie ná 3 weken nog steeds uitgeniest, dan is deze dusdanig verzwakt dat het geen gevaar voor andere hotelgasten oplevert.
Mijn kat heeft de afgelopen 2 jaar geen vaccinatie meer gehad
Indien uw kat langer dan 2 jaar geen vaccinaties heeft gehad, dan zal een booster-vaccinatie gegeven moeten worden om er zeker van te zijn dat uw kat weer voldoende anti-stoffen gaat aanmaken. De booster-vaccinatie bestaat uit 2 vaccinaties die na elkaar gegeven worden met een tussentijd van 3 weken. Niet eerder dan 3 weken ná de 2e vaccinatie is uw kat voldoende beschermd. De 2e vaccinatie moet tenminste 3 weken vóór het verblijf gegeven zijn en mag niet ouder zijn dan 11 maanden bij het uitchecken.
Vanwege het verhoogde risico is ook de Bb vaccinatie in het hoogseizoen verplicht. De vaccinatie tegen Bordetella bronchiseptica is een neusenting; het vaccin wordt rechtstreeks in de neus gedruppeld. Het is verstandig om deze vaccinatie zo lang mogelijk voorafgaand aan het verblijf te geven, echter nooit binnen 3 weken voorafgaand aan het verblijf. Wordt de bacterie ná 3 weken nog steeds uitgeniest, dan is deze dusdanig verzwakt dat het geen gevaar voor andere hotelgasten oplevert.
Ik heb geen vaccinatie-boekje (meer)
Mogelijk heeft uw dierenarts de volledige vaccinatie-geschiedenis in het systeem staan? U kunt dan een nieuw boekje laten invullen bij uw dierenarts. Is het verleden niet (volledig) bekend bij uw dierenarts, dan zal ten alle tijden een booster-vaccinatie gegeven moeten worden om er zeker van te zijn dat uw kat weer voldoende anti-stoffen gaat aanmaken.
De booster-vaccinatie bestaat uit 2 vaccinaties met een tussentijd van 3 weken. De 2e vaccinatie moet tenminste 3 weken vóór het verblijf gegeven zijn en mag bij het uitchecken niet ouder zijn dan 11 maanden. 
Vanwege het verhoogde risico is ook de Bb vaccinatie in het hoogseizoen verplicht. De vaccinatie tegen Bordetella bronchiseptica is een neusenting; het vaccin wordt rechtstreeks in de neus gedruppeld. Het is verstandig om deze vaccinatie zo lang mogelijk voorafgaand aan het verblijf te geven, echter nooit binnen 3 weken voorafgaand aan het verblijf. Wordt de bacterie ná 3 weken nog steeds uitgeniest, dan is deze dusdanig verzwakt dat het geen gevaar voor andere hotelgasten oplevert.
Het vaccinatieverleden van mijn kat is onbekend.
Is er geen vaccinatie-verleden bekend, dan zal ten alle tijden een booster-vaccinatie gegeven moeten worden om er zeker van te zijn dat uw kat weer voldoende anti-stoffen gaan aanmaken. De booster-vaccinatie bestaat uit 2 vaccinaties die na elkaar gegeven worden met een tussentijd van 3 weken. De 2e vaccinatie moet tenminste 3 weken vóór het verblijf gegeven zijn en mag bij het uitchecken niet ouder zijn dan 11 maanden.
Vanwege het verhoogde risico is ook de Bb vaccinatie in het hoogseizoen verplicht. De vaccinatie tegen Bordetella bronchiseptica is een neusenting; het vaccin wordt rechtstreeks in de neus gedruppeld. Het is verstandig om deze vaccinatie zo lang mogelijk voorafgaand aan het verblijf te geven, echter nooit binnen 3 weken voorafgaand aan het verblijf. Wordt de bacterie ná 3 weken nog steeds uitgeniest, dan is deze dusdanig verzwakt dat het geen gevaar voor andere hotelgasten oplevert.
Mijn kat komt nooit buiten dus vaccineren was niet nodig
Juist als uw kat nooit buiten komt, is vaccineren heel belangrijk als hij/zij in een kattenhotel gaat logeren! Met een vaccinatie worden levende, verzwakte virussen en/of bacteriën in een geringe hoeveelheid toegediend zodat uw kat niet ziek wordt maar wel antistoffen gaat aanmaken. Katten die nooit buiten komen, worden niet geconfronteerd met deze ziekteverwekkers en maken dus ook geen anti-stoffen aan.  T.g.v. stress  in een kattenhotel (nieuwe omgeving, andere geuren) is de kans op uitbraak van niesziekte een stuk hoger. Voor uw kat zal een booster-vaccinatie noodzakelijk zijn om er zeker van te zijn dat uw kat weer voldoende anti-stoffen gaat aanmaken. De booster-vaccinatie bestaat uit 2 vaccinaties met een tussentijd van 3 weken. De 2e vaccinatie moet tenminste 3 weken vóór het verblijf gegeven zijn.
Vanwege het verhoogde risico is ook de Bb vaccinatie in het hoogseizoen verplicht. De vaccinatie tegen Bordetella bronchiseptica is een neusenting; het vaccin wordt rechtstreeks in de neus gedruppeld. Het is verstandig om deze vaccinatie zo lang mogelijk voorafgaand aan het verblijf te geven, echter nooit binnen 3 weken voorafgaand aan het verblijf. Wordt de bacterie ná 3 weken nog steeds uitgeniest, dan is deze dusdanig verzwakt dat het geen gevaar voor andere hotelgasten oplevert.
Volstaat het om mijn kat te laten titeren?
Een titerbehandeling is alleen mogelijk voor kattenziekte. Voor niesziekte is (nog) geen betrouwbare manier bekend. Er worden wel titerbehandelingen aangeboden, echter de titerwaarde die daar uit komt, zegt niks over de beschermingsgraad die een kat op dat moment heeft.  

 

 

ALGEMENE GEZONDHEID 

 

Chronische klachtenniezende kat

Een goede gezondheid behouden bij al onze hotelgasten is onze grootste zorg!  Mocht u kat chronische klachten hebben zoals regelmatig niezen en/of hoesten, dan is het heel belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte brengt.  


Preventieve parasieten behandeling

kat met vlo

Wellicht overbodig te vermelden dat uw kat vrij is van - en behandeld is tegen - parasieten als u hem/haar komt brengen. Mochten we tijdens het verblijf onverhoopt parasieten constateren, dan zullen we uw kat met een doeltreffend middel behandelen. Deze kosten zullen aan u doorberekend worden.  

 


Castratie bij katers

Katers ouder dan 6 maanden dienen gecastreerd te zijn, een chemische castratie is niet afdoende. Ongecastreerde katers die ouder zijn dan 6 maanden kunnen wij om hygienische redenen en vanwege de geuroverlast niet toelaten in het hotel. 


Diabetes

diabetes hulpmiddelen

In Het Catshuys zijn katten met diabetes ook van harte welkom! We beschikken over de juiste middelen om de bloedglucosewaarde te bepalen en  insuline toe te dienen, uiteraard na uitvoerig overleg met u. 


Medicijnen 

Wij worden graag zo volledig mogelijk geinformeerd over het medicijngebruik van uw kat. Bij twijfel over de gezondheid van uw kat zullen wij niet aarzelen om - indien mogelijk na overleg met u - de deskundigheid van de dierenarts te raadplegen.