Privacyverklaring

Het Catshuys respecteert uw privacy en is toegewijd aan de bescherming ervan. In de volgende privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij van u verzamelen en hoe we ermee omgaan (conform de wet AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Automatisch verzamelde informatiecatshuys privacy

Wanneer u onze site bezoekt worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd op onze server:

  • welke pagina's worden bezocht, voor onze statistieken,
  • uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het Internet op gaat), om u als unieke bezoeker te kunnen onderscheiden voor onze statistieken,
  • de naam van uw computersysteem, het soort apparaat waarmee u onze website bezoekt en type Internetbrowser, zodat wij onze site kunnen blijven verbeteren voor de systemen die onze bezoekers gebruiken, en zodat wij eventuele problemen beter kunnen oplossen.

Middels dit proces wordt geen persoonlijke informatie van uw computer gelezen. Tevens worden deze gegevens onder geen beding gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Buiten deze gegevens en de gegevens die u zelf invult bij een boeking, aanmelding of aanvraag, wordt geen informatie bewaard.

Cookies

De website van Het Catshuys maakt gebruik van cookies. Dit zijn tijdelijke bestandjes op uw computer waarin informatie wordt opgeslagen voor gebruik op onze website. Deze cookies zijn afkomstig van Het Catshuys zelf en partijen waar Het Catshuys mee samenwerkt. In alle gevallen is de informatie die wij met cookies verzamelen, of die namens ons in cookies wordt verzameld, niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar.

Uw bezoek aan de website

Om te kunnen meten welke zoekmachine’s of websites bezoekers naar Het Catshuys sturen, slaan zowel Het Catshuys als deze externe websites gegevens op in een cookie. Komt u bijvoorbeeld op onze site via een betaalde advertentie bij Google of Yahoo, dan zullen deze partijen een cookie plaatsen. Indien u bij ons terecht komt via een wederverkoper, worden identificatiegegevens van deze partij in een cookie geplaatst.

Webanalyse

Het Catshuys maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van haar website in kaart te brengen. Om deze metingen correct te kunnen verrichten, wordt uw zoekgedrag anoniem vastgelegd in cookies van deze bedrijven. Deze metingen gebruikt Het Catshuys om haar website continu te verbeteren en te innoveren.

Overig

Cookies afkomstig van Het Catshuys zelf kunnen ook worden gebruikt door aan Het Catshuys verbonden bedrijven.

Alle cookies blijven een beperkte tijd op uw computer staan. Indien deze termijn verstreken is, wordt de informatie ververst. U kunt het gebruik van cookies in uw internetbrowser blokkeren; via de sectie 'Help' van uw browser kunt u achterhalen hoe dat in uw geval in zijn werk gaat. Let op: als u cookies in uw browser hebt uitgeschakeld kunt u niet van de hierboven genoemde toepassingen op onze website gebruik maken.

Uw persoonlijke gegevens

Door het maken van een boeking, het aanvragen van een offerte of van onze e-mailings wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, u de nodige gegevens over het verblijf van uw kat(ten) toe te zenden en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden, en geeft Het Catshuys geen adressen af van huiseigenaren.

Uw gegevens inzien en wijzigen

U hebt het recht uw volledige gegevens zoals geregistreerd bij Het Catshuys in te zien en aan te (laten) passen.

Bewaartermijn

Het Catshuys bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor zij bestemd zijn en t.b.v. de financiele administratie (7 jaar). 

Veiligheid

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor communicatiedoeleinden met u persoonlijk en worden in geen geval aan derden verstrekt. 

Openbare informatie

Reviews - m.b.t. het verblijf van uw kat(ten) in Het Cathuys - die u verstrekt op openbare website’s zoals Google Bedrijven of Facebook kunnen gebruikt worden op de website van Het Catshuys. Deze reviews kunnen gelezen worden door andere bezoekers. Let u daarom op dat u geen persoonlijke informatie in uw review vermeldt. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen plaatsing van uw review op de website van Het Catshuys. Staat uw review reeds op de website van Het Catshuys, dan zal deze onmiddellijk verwijderd worden. Het Catshuys behoudt het recht om reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze site, aarzelt u dan niet om  contact met ons op te nemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld.