Reserveringsinfo

Belangrijke informatie voor reserveringen

Een veilig en ontspannen verblijf... voor ons geen streven maar een uitgangspunt! Een complete vaccinatie is daar een belangrijk onderdeel van, en ook horen wij het graag als er bijzonderheden m.b.t. de gezondheid van uw kat(ten) zijn. Voorafgaand aan de reservering kunt u alvast lezen wat onze voorwaarden zijn, zo proberen we teleurstellingen te voorkomen! 

Vaccinaties

Wij vinden het belangrijk dat onze hotelgasten in goede gezondheid komen logeren én ook weer naar huis gaan;  daarbij is de volledige vaccinatie-geschiedenis  bepalend of uw kat voldoende beschermd is tegen de meest voorkomende en besmettelijke ziektes. 

Zowel kittens als volwassen katten moeten een geldige vaccinatie hebben tegen:                            

- Niesziekte (virus)
- Kattenziekte (virus)

Kittens (tot de leeftijd van 1 jaar): 
- Bordetella Bronchiseptica (Bb - neusdruppel)

 

Omdat de volledige vaccinatie-geschiedenis bepaalt of uw kat voldoende beschermd is, zullen wij voorafgaand aan het verblijf van elke hotelgast een kopie van het vaccinatieboekje opvragen om te bepalen of hij/zij voldoet aan de vaccinatie-eisen van Het Catshuys. Indien nodig, geven wij u hierover aanvullend advies. 

Onze handige vaccinatie-check geeft overzichtelijk aan welke vaccinaties nodig zijn in uw specifieke situatie en welke acties u eventueel nog moet nemen om uw kat goed beschermd in Het Catshuys te laten logeren.   


Gezondheid 

Onze hotelgasten worden tijdens hun verblijf in Het Catshuys met de grootste zorg omringd. Het is daarom van essentieel belang dat u ons volledig informeert m.b.t. tot de gezondheid van uw kat. Als uw kat regelmatig niest, is het zeer belangrijk dat u ons daarvan op de hoogte brengt. Ook andere gezondheidsklachten horen wij graag zodat we daar rekening mee kunnen houden. 


 Annulering

Het Catshuys werkt met Algeme Voorwaarden waarin de annuleringsvoorwaarden in art. 8  zijn opgenomen. 

In de volgende situaties worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht:

- indien u gebruik maakt van de Annuleringsservice


Voor iedere reservering geldt een bedenktijd van 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging; voor annuleringen na de bedenktijd worden administratiekosten in rekening gebracht. 


Algemene Voorwaarden

Bij iedere reservering verklaart u kennis te hebben genomen van- en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Het Catshuys heeft het recht om de Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen, tenzij de wijziging betrekking heeft op een reeds gemaakte definitieve reservering.